Enova – Ny støtteordning for landstrøm på fartøy

Enova har lansert en ny støtteordning for rederi som ønsker landstrømsystem på sine eksisterende fartøy.

Enova gir i en begrenset periode (ut 2021) støtte til rederi for kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy. Systemet skal være basert på landstrømstandarden IEC 80005-3 og ha en minimum kapasitet på 125A og 400V. I tilfeller hvor installasjonen inkluderer frekvensomformer, integrasjon mot power management system eller tilkoblingspunkt på begge sider av fartøyet, kan det søkes om støtte også til dette.

Søknadsprosessen er enkel og rask for rederiene og støttetilbudet har faste satser som avhenger av kapasiteten på systemet. Støtten er oppad begrenset til 40 prosent av dokumenterte kostnader ved sluttrapportering.

Austevoll Elektro har de siste årene installert landstrømsystem på nærmere 30 fartøy innbefattet offshore supply, cruise, container og fraktefartøy. Vi leverer nøkkelferdige system som oppfyller alle krav i standarden for lavspente landstrømsystem, IEC/PAS 80005-3. 

Ta kontakt med oss dersom dere har planer om landstrøm på deres fartøy. Vi kan gi råd i forhold til installasjonen om bord og utarbeider raskt et tilbud på systemet.

Les mer om støtteordningen: https://www.enova.no/bedrift/maritim-transport/installasjon-av-landstromsystem-i-eksisterende-fartoy/

Kontakt

Sigurd Vik

Salgsleder
(+47) 95 29 19 16