Austevoll Elektro Pos

Innholdsfortegnelse

Marin og industriell elektroservice

Austevoll Elektro utfører alle typer service på elektriske anlegg og tavlesystemer for kunder i maritim sektor, havbruksnæringen og industrien. Våre saksbehandlere og montører har lang erfaring med marine og industrielle elektrosystemer, og vi tar på oss alt fra store ombyggingsjobber til mindre serviceoppdrag, feilsøking og vedlikehold. Ved kritiske feilsituasjoner rykker vi raskt ut og avhjelper med nødvendige reparasjoner.

Maritim elektroinstallasjon og -service

Som totalleverandør betjener vi våre maritime kunder med alt av elektroinstallasjon, service og vedlikehold til nye og eksisterende fartøy.
Vi utfører alle typer oppdrag og følger fartøyene der de befinner seg, både lokalt og ute i verden.

 • Elektroinstallasjon, feilsøking og reparasjon
 • Tavler og fordelinger
 • Automasjon
 • Elektrisk materiell
 • Testing

Industrielektro og -service

Vi utfører alle former for elektroinstallasjon, vedlikehold og service for industri og næringsbygg i Austevoll. Vi inngår gjerne internkontrollavtaler med årlig sjekk av brannalarmsystem og nødlys.

 • Elektroinstallasjon, feilsøking og reparasjon
 • Elektriske tavler og fordelinger
 • Brannvarsling og alarmsystem
 • Termografering

Tavleservice

Skipstavler blir utsatt for vibrasjoner og miljøpåvirkninger som over tid vil påvirke komponenter og koblinger. Vi anbefaler derfor regelmessig vedlikehold for å minske risikoen for feil. Vi utfører nødvendige arbeider i forbindelse med klassing og samarbeider tett med verft og rederi.

 • Inspeksjon, service og test av luftbrytere (ABB, Schneider, Siemens)
 • Test av generatorvern og brytervern
 • Inspeksjon av skinner, kabler, klemmetilkoblinger og isolatorer
 • Feilsøking og utskifting av defekte komponenter

Tavleombygginger

Ved tavleombygginger og oppgraderinger hjelper vi deg med å finne den beste løsningen ut fra dine konkrete behov og anleggets kvalitet og kapasitet. Vi har tett dialog med klasseselskap og myndigheter for godkjenning av løsninger.

Våre mobile verktøy gjør at vi kan utføre det meste av arbeidet om bord, selv på større ombyggingsjobber. Våre ansatte har lang erfaring med både mekanisk og elektrisk arbeid. Dette sikrer høy kvalitet og rask gjennomføring av jobben. Ved å prefabrikkere så mye som mulig i forkant av ombyggingen, reduserer vi kostnader og nedetiden til fartøyet.

Landstrøm

Bruk av landstrøm når et fartøy ligger til kai er god økonomi og reduserer klimautslippene. Austevoll Elektro installerer nøkkelferdige landstrømsystem i eksisterende fartøy iht. IEC 80005-3, inkludert tilpasning i hovedtavle, tilkoblingskabinett, kabelinstallasjon og synkronisering mellom skip og land. Vi har opparbeidet oss god erfaring på dette området, med en lang referanseliste fra ulike fartøystyper. Sammen finner vi ut hvilken løsning som best dekker dine landstrømbehov.

Les mer om Enovas støtteordning for installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy her.

Elektromateriell og reservedeler

Vi har konkurransedyktige priser på elektromateriell og reservedeler og vet viktigheten av rask responstid når uhellet er ute.

 • Effektbrytere og vern
 • Tavlemateriell
 • Elektromotorer og frekvensomformere
 • Kabler


Proconect-forhandler
Austevoll Elektro er norsk forhandler for Proconect, en fransk produsent av industrielle plugger og kontakter til en lang rekke markeder. Vi fører de fleste reservedeler på lager for hurtig levering.
Proconects kontaktmateriell oppfyller kravene i de internasjonale landstrømstandardene, og vi kan levere materiell for både høyspent og lavspent landstrøm. Proconect har også kontaktmateriell for en rekke ulike markeder, slik som anleggsmaskiner, gruvedrift og havbruk.

Deif servicepartner
I samarbeid med Deif har vi opprettet et servicelager med Deif-materiell for hurtig å kunne hjelpe våre kunder i en kritisk situasjon. Sammen med vårt store lager av annet elektromateriell og reservedeler kan vi hjelpe i de fleste situasjoner.