Kvalitet og HMS

Austevoll Elektro har oppnådd trippel sertifisering av sitt styringssystem innenfor kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

KHMS system

Austevoll Elektro har utviklet, implementert og sertifisert et styringssystem innenfor kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Vi ønsker på denne måten å gi våre kunder trygghet for at vi har innført nødvendige interne rutiner for å møte våre forpliktelser. Våre kunder skal kunne stole på at de vil få produkt og service av høy kvalitet når de jobber sammen med oss.

Achilles JQS

Austevoll Elektro er kvalifisert som leverandør til olje- og gassindustrien gjennom Achilles JQS. Achilles Id: 60277

Medlemskap og Autorisasjoner

Medlem av NELFO – Foreningen for EL- og IT bedriftene i Norge
Autorisert Elektroinstallatør
Autorisert Ekomnettinstallatør
Godkjent lærebedrift

 

Varme arbeider

Austevoll Elektro har godkjent instruktør for sertifiseringskurs i varme arbeider.

Austevoll Elektro tilbyr sertifiseringskurs i varme arbeider. Kurset tilfredsstiller kursnormen for sertifiseringsordningen og har en varighet på 7,5 time. Kurset avsluttes med slokkeøvelse og kursdeltakere får sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening.