Austevoll Elektro Pos

Innholdsfortegnelse

Systemløsninger

Basert på vårt egenutviklede batterisystem, Batterator, leverer vi effektive og pålitelige batteri- og hybridløsninger til skips- og havbruksnæringene. Vi tar hånd om hele prosessen fra engineering til produksjon, installasjon og igangkjøring, og skreddersyr systemet til dine eksakte behov. Batterator-systemet er levert til en rekke kunder i ulike markedssegmenter, med svært gode driftserfaringer.

Batteri- og hybridsystemer for skip

Med erfaring fra lasteskip, arbeidsbåter, fiskebåter og ferger, leverer vi løsninger for helelektrisk og hybrid fremdrift til en rekke ulike fartøystyper. Basert på fartøyets bruksområde og operasjonsprofil, tilpasser vi løsningen for høyest mulig effektivitet og pålitelighet. Med god energistyring (EMS) og effektstyring (PMS) sikrer systemet best mulig energiutnyttelse om bord til enhver tid. Da blir drivstofforbruket lavest og utslippene minst.

I tillegg til løsninger for nybygg, leverer vi også hybridsystem i forbindelse med fornying av fartøy. Mange fartøy vil oppleve store besparelser ved å installere energilagring som en del av eksisterende system eller som en del av en ny fremdriftslinje. For fartøy med batteri vil det være naturlig med et fornyet landstrømsystem for lading av batteriene ved kai.

Som uavhengig systemleverandør og -integrator, kan våre løsninger leveres med eller uten vårt eget Batterator-system.

Hybridsystem for havbruk

Mange oppdrettsanlegg er i dag avhengige av dieselaggregat for strømproduksjon. Med hybridløsninger basert på vårt Batterator-system, kan kunder i havbruksnæringen redusere driftstiden på dieselgeneratorene med inntil 80% – noe som gir store utgifts- og miljøbesparelser. 

Når hybridsystemet er i lademodus, produserer dieselgeneratoren strøm både til anlegget og til lading av batteriene. Når batteriene er fulle, skrus dieselgeneratoren automatisk av og systemet går over til ren batteridrift. Dermed unngår en at generatoren står og kjører med lav og ineffektivbelastning store deler av døgnet.

Batteriet åpner også muligheten for å utnytte fornybare energikilder, og kan lagre energi fra både vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft og solenergi.