Austevoll Elektro Pos

Om oss

Austevoll Elektro er en uavhengig totalleverandør av elektrikertjenester, tavleprodukter og systemløsninger for skipsnæringen, havbruket, industrien og boligmarkedet. Våre ansatte utgjør et ledende fagmiljø for elektrifisering på sjø og land, klart til å bistå i overgangen til en mer bærekraftig energihverdag.

Selskapet har produksjonslokaler og hovedkontor i Kolbeinsvik i Austevoll og salgskontor på Midtun i Bergen. Herfra betjener våre rundt 60 ansatte kunder langs hele kysten med skreddersydde løsninger. Som lærebedrift tar vi vår del ansvaret for å utdanne nye fagfolk til den videre elektrifiseringen av samfunnet.

Austevoll Elektro har i 50 år hatt dyktige, positive og stabile medarbeidere, som sammen har utviklet det sterke fagmiljøet vi har i dag. Denne kompetansen er selve grunnlaget for at vi er – og fortsatt skal være – en ledende, profesjonell og uavhengig aktør som gir kundene våre produkter og tjenester av høy kvalitet.

Historien vår

Elektroeventyret i Kolbeinsvik 15. juni 1972 med etableringen av A/S Electro Automation, som hadde tavleproduksjon og -service som sin kjerneaktivitet. Etter fem års tid ble også installasjonsvirksomhet en del av tjenestetilbudet.

De første 14 årene var bedriften lokalt eid. Midt på 80-tallet ble den kjøpt av NEBB-konsernet, og hadde den neste tiden flere navn. På 1990-tallet ble virksomheten mest kjent som ABB Austevoll – hele tiden med et sterkt maritimt fokus ved satsing på god service og gode løsninger for kundene.
Dette ble forsterket gjennom at miljøet i Austevoll fra 2003 var en del av konsern med et sterkt fokus på systemleveranser til maritime kunder. I denne perioden var vi blant annet med å utvikle dieselelektriske system, først som en del av Scandinavian Electric Systems og fra 2008 i en mer internasjonal satsing gjennom Rolls Royce konsernet.

I 2013 fikk selskapet igjen lokale eiere og tok tilbake navnet Electro Automation Austevoll AS. Selskapsnavnet var med på å knytte historien sammen med ny satsning på fremtiden. Etter hvert ble vi stadig oftere referert til som «Austevoll Elektro», og i oppgangstider høsten 2019 valgte selskapet å skifte navn.

Lærebedrift

Austevoll Elektro er en aktiv lærebedrift og tar hvert år inn 2 til 4 nye lærlinger innenfor elektriker-,tavlemontør- og automatikerfagene. Lærlingeordningen er en svært viktig ressurs for bedriften, og mange av våre tidligere lærlinger er i dag fast ansatte. Som lærebedrift tar vi også vår del av ansvaret for å utdanne nye fagfolk til den videre elektrifiseringen av samfunnet vårt.