Austevoll Elektro Pos

Innholdsfortegnelse

Maritime tavlesystem

Med 50 års erfaring og bred kompetanse produserer vi et maritime hovedtavler, fordelingstavler og elektroprodukter til en lang rekke trofaste kunder. Tette bånd mellom engineering, produksjon og service sikrer kvalitet, fleksibilitet og leveringsdyktighet – til beste for våre kunder.

Tavlesystemer

Vi kan levere komplette skipstavlesystemer som inkluderer AC-tavler, DC-tavlerog underfordelinger. Vi utvikler og konstruerer våre tavler og systemer i henhold til kundespesifikasjoner og gjeldende klasse- og myndighetskrav, og vektlegger kvalitet og driftssikkerhet. Våre ingeniører har lang erfaring med skipstavler og vet hvordan tavlens funksjoner skal tilpasses andre systemer om bord.

  • Hovedtavler og nødtavler
  • DC-tavler, luft- og vannkjølt
  • Omformertavler
  • Fordelingstavler

Prosjektering, test og sertifisering

Vi utfører alt av prosjektering og nødvendige beregninger og analyser for den enkelte leveranse. Vi leverer videre all nødvendig dokumentasjon, og arrangerer klassing med klasseselskap der dette er ønskelig.

  • Kortslutningsberegninger
  • Selektivitetsanalyser
  • THD-analyser
  • Lysbueenergi

Andre produkt

Vi kan produsere et bredt spekter av elektromekaniske produkter, blant annet motorstartere, low current-startere, roterende omformere, landstrømkabinett og styre- og kontrollskap. Kontakt oss med ditt behov.