Service

Elektroservice og tavleservice for maritimt, havbruk og industri

Vi utfører alle typer service på elektriske anlegg og tavlesystemer. Våre saksbehandlere og montører har lang erfaring med maritim- og industrielektro. Vi tar på oss både store ombyggingsjobber, mindre serviceoppdrag, feilsøking og vedlikehold. Ved kritiske feilsituasjoner rykker vi raskt ut og avhjelper med nødvendige reparasjoner.

Tavleservice

En skipstavle blir utsatt for vibrasjoner og ytre miljø som over tid vil påvirke komponenter og koblinger. Vi anbefaler regelmessig vedlikehold for å avdekke potensielle problemer så tidlig som mulig og tilbyr omfattende service for skipstavler.

 • Bryterservice effektbrytere med smøring og funksjonstest
 • Test av generatorvern og brytervern
 • Inspeksjon av skinne, kabel og klemmetilkoblinger og isolatorer
 • Feilsøking og skifting av defekte komponenter

For tavleombygginger vil vi være behjelpelig med å finne den beste løsningen utfra de konkrete behov og anleggets kvalitet og kapasitet. Vi holder tett dialog med klasseselskap og myndigheter for godkjenning av løsninger.

Selv for større tavleombygginger har vi mobilt verktøy som gjør at vi kan utføre det meste om bord. Vi prefabrikkerer så mye som mulig i forkant for å redusere kostnader og nødvendig liggetid på verft.

Elektroservice

Vi er totalleverandør innen elektro og utfører større og mindre installasjonsoppdrag.

Maritim elektro
Vi utfører elektroinstallasjoner i forbindelse med nybygg, ombygginger og oppgraderinger og har lang erfaring med skipselektro.
Innen havbruk og oppdrett utfører vi elektroservice både for leverandører til havbruksnæringen og for de enkelte oppdrettsselskapene ute på anleggene.

 • Elektroinstallasjon, feilsøking og reparasjon
 • Elektriske tavler og fordelinger
 • Brannvarsling og alarmsystem
 • Termografering

Industrielektro
Vi utfører alle former for installasjonsoppdrag, vedlikehold og service for industri og næringsbygg. Vi inngår også internkontrollavtaler med årlig sjekk av brannalarmsystem og nødlys.

Landstrøm

Tilkobling til standardiserte landstrømsystemer vil i de fleste tilfeller kreve tilpasninger av systemer ombord. Vi installerer nøkkelferdige landstrømsystem i eksisterende fartøy iht IEC 80005-3. Dette inkluderer tilpasning i hovedtavle, tilkoblingskabinett, kabelinstallasjon og synkronisering mellom skip og land. 

Vi har opparbeidet oss god erfaring fra området og har lang referanseliste fra ulike fartøytype.

Les mer om Enova sin støtteordning for installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy på Enova sine hjemmesider.

Proconect

Austevoll Elektro er norsk forhandler for franske Proconect, produsent av industrielle plugger og kontakter til en lang rekke markeder. Vi fører de fleste reservedeler på lager for hurtig levering. Alle deler kan skiftes så det er ikke nødvendig å bytte hele kontakten.

Landstrøm ihht IEC standarder
Proconect har kontaktmateriell som oppfyller kravene i de internasjonale landstrømstandardene

 • 3PX5 LV materiell for lavspent landstrøm ihht IEC 80005-3
 • 3PX5 MV materiell for høyspent landstrøm for containerskip ihht IEC 80005-1 Annex D
 • 3PX5 11kV materiell for høyspent landstrøm for RoRo skip ihht IEC 80005-1 Annex B


For andre landstrømsystem med lavere effektbehov er 3PX4 serien ideell. 3PX4 har samme oppbygging som storebroren 3PX5 men er mindre og lettere. Godkjent opp til 690V og 250A.

Lavspent og høyspent kontaktmateriell
Proconect har kontaktmateriell for en rekke ulike markeder som anleggsmaskiner, gruvedrift, havbruk etc. Både lavspent og høyspent opp til 24kV. 

Les mer på www.proconect.fr/en

Elektromateriell og reservedeler

Vi har konkurransedyktige priser på elektromateriell og reservedeler og vet viktigheten av rask responstid når uhellet er ute.

 • Effektbrytere og vern
 • Tavlemateriell
 • Elektromotorer og frekvensomformere
 • Kabel

Deif servicepartner

I samarbeid med Deif har vi opprettet et servicelager med Deif-materiell for hurtig å kunne hjelpe våre kunder i en kritisk situasjon. Sammen med vårt store lager av annet elektromateriell og reservedeler kan vi hjelpe i de fleste situasjoner.