Service

Elektroservice og tavleservice for maritimt, havbruk og industri

Vi utfører alle typer service på elektriske anlegg og tavlesystemer. Våre saksbehandlere og montører har lang erfaring med maritim- og industrielektro. Vi tar på oss både store ombyggingsjobber, mindre serviceoppdrag, feilsøking og vedlikehold. Ved kritiske feilsituasjoner rykker vi raskt ut og avhjelper med nødvendige reparasjoner.

Tavleservice

En skipstavle blir utsatt for vibrasjoner og ytre miljø som over tid vil påvirke komponenter og koblinger. Vi anbefaler regelmessig vedlikehold for å avdekke potensielle problemer så tidlig som mulig og tilbyr omfattende service for skipstavler.

 • Bryterservice effektbrytere med smøring og funksjonstest
 • Test av generatorvern og brytervern
 • Inspeksjon av skinne, kabel og klemmetilkoblinger og isolatorer
 • Feilsøking og skifting av defekte komponenter

For tavleombygginger vil vi være behjelpelig med å finne den beste løsningen utfra de konkrete behov og anleggets kvalitet og kapasitet. Vi holder tett dialog med klasseselskap og myndigheter for godkjenning av løsninger.

Selv for større tavleombygginger har vi mobilt verktøy som gjør at vi kan utføre det meste om bord. Vi prefabrikkerer så mye som mulig i forkant for å redusere kostnader og nødvendig liggetid på verft.

Elektroservice

Vi er totalleverandør innen elektro og utfører større og mindre installasjonsoppdrag.

Maritim elektro
Vi utfører elektroinstallasjoner i forbindelse med nybygg, ombygginger og oppgraderinger og har lang erfaring med skipselektro.
Innen havbruk og oppdrett utfører vi elektroservice både for leverandører til havbruksnæringen og for de enkelte oppdrettsselskapene ute på anleggene.

 • Elektroinstallasjon, feilsøking og reparasjon
 • Elektriske tavler og fordelinger
 • Brannvarsling og alarmsystem
 • Termografering

Industrielektro
Vi utfører alle former for installasjonsoppdrag, vedlikehold og service for industri og næringsbygg. Vi inngår også internkontrollavtaler med årlig sjekk av brannalarmsystem og nødlys.

Landstrøm

Tilkobling til standardiserte landstrømsystemer vil i de fleste tilfeller kreve tilpasninger av systemer ombord. Vi installerer nøkkelferdige landstrømsystem i eksisterende fartøy iht IEC 80005-3. Dette inkluderer tilpasning i hovedtavle, tilkoblingskabinett, kabelinstallasjon og synkronisering mellom skip og land. 

Vi har opparbeidet oss god erfaring fra området og har lang referanseliste fra ulike fartøytype.

Les mer om Enova sin støtteordning for installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy på Enova sine hjemmesider.

Elektromateriell og reservedeler

Vi har konkurransedyktige priser på elektromateriell og reservedeler og vet viktigheten av rask responstid når uhellet er ute.

 • Effektbrytere og vern
 • Tavlemateriell
 • Elektromotorer og frekvensomformere
 • Kabel

Proconect
Austevoll Elektro er norsk forhandler for Proconect.

Proconect er en fransk produsent av industrielle plugger og kontakter. De leverer blant annet plugger og kontakter i henhold til standarden for lavspent landstrøm, IEC 80005-3.

Les mer på www.proconect.fr/en

Deif servicepartner

I samarbeid med Deif har vi opprettet et servicelager med Deif-materiell for hurtig å kunne hjelpe våre kunder i en kritisk situasjon. Sammen med vårt store lager av annet elektromateriell og reservedeler kan vi hjelpe i de fleste situasjoner.