Service

Vi utfører alle typer service på elektriske anlegg og tavlesystemer innen maritimt, havbruk og industri. Vi har saksbehandlere og montører med lang erfaring innen skipselektro, industrielektro og maritime installasjoner for havbruk og oppdrett.

Elektroservice

Vi utfører alt av elektroservice for skip, industri og havbruk. Dette gjelder vedlikehold, feilsøking og reparasjon. Ved kritiske feilsituasjoner rykker vi raskt ut og avhjelper med nødvendige reparasjoner.

Reservedeler og elektromateriell

Vi har konkurransedyktige priser på elektromateriell og reservedeler og vet viktigheten av rask responstid når uhellet er ute.  

 • Effektbrytere og vern

 • Tavlemateriell

 • Frekvensomformere

 • Elektromotorer

 • Kabel


Tavleservice

En skipstavle blir utsatt for vibrasjoner og ytre miljø som over tid vil påvirke komponenter og koblinger. Vi anbefaler regelmessig vedlikehold for å avdekke potensielle problemer så tidlig som mulig og tilbyr omfattende service for skipstavler.

 • Bryterservice med smøring og funksjonstest

 • Test av generatorvern og brytervern

 • Inspeksjon av skinne, kabel og klemmetilkoblinger og isolatorer

 • Feilsøking og skifting av defekte komponenter

   

Tavleombygginger

For tavleombygginger vil vi være behjelpelig med å finne den beste løsningen utfra de konkrete behov og anleggets kvalitet og kapasitet. Vi holder tett dialog med klasseselskap og myndigheter for godkjenning av løsninger. Selv for større tavleombygginger har vi mobilt verktøy som gjør at vi kan utføre det meste om bord. Vi prefabrikkerer så mye som mulig i forkant for å redusere kostnader og nødvendig liggetid på verft.


Skipselektro

Elektroinstallasjoner ombord på skip har alltid vært et hovedområde for bedriften. Vi er en totalleverandør innen elektro og utfører større og mindre installasjonsoppdrag i forbindelse med nybygg, ombygginger og oppgraderinger. Vi har erfaring innen mange fartøygrupper som offshore supply, seismikk, fiskeri, brønnbåt, ferge og arbeidsbåter.


Industrielektro

Vi har mange industrikunder og utfører alle former for installasjonsoppdrag, vedlikehold og service for industri og næringsbygg.

 • Elektroinstallasjon, feilsøking og reparasjon

 • Elektriske tavler og fordelinger

 • Brannvarsling, nødlys, alarmsystem og datanettverk

 • Interkontrollavtaler


Havbruk og oppdrett

Maritime installasjoner innen havbruk og oppdrett er et viktig område for oss. Vi utfører elektrotjenester både for leverandører til havbruksnæringen og for de enkelte oppdretts-selskapene ute på anleggene.

Deif servicepartner

I samarbeid med Deif har vi opprettet et servicelager med Deif-materiell for hurtig å kunne hjelpe våre kunder i en kritisk situasjon. Sammen med vårt store lager av annet elektromateriell og reservedeler kan vi hjelpe i de fleste situasjoner.