Austevoll Elektro Pos

 

Aktuelt

Havvind og automatisert produksjon

Austevoll Elektro har sikret seg leveranser til flere store havvind prosjekt. Automatisert produksjon har vært en nøkkel til suksessen.

Austevoll Elektro har det siste året sikret seg kontrakter på leveranser til flere av de største havvind prosjektene i Europa. Automatisert produksjon har vært en nøkkel til suksessen.

Alle prosjektene er lokalisert på britisk side i Nordsjøen og blant dem er Dogger Bank havvindpark som blir verdens største av sitt slag med en produksjon på 3,6GW når den er ferdigstilt. De andre prosjektene er havvindparkene Hornsea, East Anglia og Norfolk Boreas. Leveransene fra Austevoll Elektro består av et stort antall lavspent fordelingstavler og distribusjoner.

«Det er svært gledelig for oss at vi er valgt som leverandør til så viktige prosjekt innen havvind. Vi har de siste årene investert store summer for å automatisere produksjonen og øke kapasiteten, spesielt med tanke på denne type prosjekt. Ved å innføre 3D engineering av alle tavler og kapslinger har vi lagt grunnlaget for automatisering av hele produksjonslinjen. Mye av det manuelle rutinearbeidet er erstattet av maskiner for mekanisk bearbeiding og helautomatisk ledningsproduksjon» sier Tore Håkon Haugland, avdelingsleder tavleproduksjon.

Ambisiøse klimamål og økt energibehov både globalt og i Europa gir en forventning om rask vekst i havvindmarkedet med en femdobling av kapasiteten de neste tiårene. Erfaringen Austevoll Elektro har bygget opp gjennom inngåtte kontrakter og de siste investeringene i produksjonslinjen gjør at selskapet forhåpentlig vil vinne nye markedsandeler innenfor havvind.

Kontakt

Ae Portrett Tore

Tore Håkon Haugland

Avdelingsleder / Salgsansvarlig tavle
(+47) 95 29 19 10