Austevoll Elektro Pos

 

Aktuelt

Tavleservice og bryterservice

Det er avgjørende for sikkerheten at effektbrytere og vern er uten feil og fungerer som de skal når det virkelig trengs.

Det er avgjørende for sikkerheten at effektbrytere og vern er uten feil og fungerer som de skal når det virkelig trengs. Dette oppnår man best med jevnlig vedlikehold.

Som tavleprodusent har Austevoll Elektro ingeniører og servicemontører med omfattende kunnskap om oppbygging og virkemåte for skipstavler. Denne kunnskapen har i alle år lagt til grunn for vårt tavleserviceprogram der bryterservice og test av vern er viktige områder.

Hvorfor er vedlikehold viktig?

En skipstavle er utsatt for mekanisk stress og vibrasjoner som over tid kan påvirke innvendige komponenter og koblinger. Uten riktig vedlikehold risikerer man at kostbare og farlige feil oppstår. Det anbefales regelmessige inspeksjoner for å avdekke potensielle problemer på et tidlig tidspunkt. Resultatet av å ikke vedlikeholde kan bli dyr nedetid, kostbare reparasjoner og i verste fall alvorlige personskader.

Service effektbrytere

Alle luftbrytere har mekanikk som må inspiseres, rengjøres og smøres med jevne mellomrom. I tillegg må vern og utløsermekanismen i effektbryteren testes. Austevoll Elektro utfører bryterservice og verntest på luftbrytere i henhold til produsentens anbefalinger.
• Inspeksjon av bryterpoler, kontakter og innvendig komponenter
• Rengjøring og smøring av bevegelige deler.
• Mekanisk og elektrisk test
• Triptest av vernfunksjoner

Test av generatorvern

Generatorvern skal testes regelmessig og minst i forbindelse med klassing. Dette for å avdekke eventuelle funksjonsfeil og verifisere korrekte verninnstillinger. Vi utfører simulering og tripptest både av vern i brytere og eksterne vern.
• Kortslutning og overstrøm
• Underspenning
• Retureffekt
• Differansevern

Tavleservice

Elektrisk utstyr vil sakte forringes over tid og omgivelsene det er installer i kan fremskynde denne prosessen. Det anbefales regelmessige inspeksjoner for å avdekke potensielle problemer på et tidlig tidspunkt. Dette reduserer muligheten for feil og kostbare og farlige følgeskader.
• Visuell sjekk for å avdekke varmgang og skader
• Sjekk av skinnetilkoblinger
• Sjekk av isolatorer for å avdekke skader
• Ettertrekking av tilkoblingspunkt
• Termografering
• Rengjøring

Rapport

Vi utarbeider en rapport på det utførte arbeidet. Dersom det er avdekket feil eller mangler anbefaler vi korrigerende tiltak og reparasjoner.

Kontakt

Ae Portrett Arne

Arne Lunde

Serviceleder
(+47) 95 29 19 23