Systemløsninger

Batterisystem og hybridsystem for fartøy og havbruk

Med vårt Batterator batterisystem leverer vi løsninger for fartøy og oppdrettsflåter. Vi tar hånd om hele prosessen fra engineering via produksjon og installasjon til igangkjøring. Batterator-systemet er levert til en rekke kunder med svært gode driftserfaringer.

Elektrisk fremdrift for fartøy

Vi leverer løsninger for elektrisk fremdrift og hybrid fremdrift for ulike fartøygrupper som lasteskip, arbeidsbåter, fiskebåter og ferger. Dette kan være løsninger både med og uten vårt Batterator batterisystem. 

Utfra fartøytype og bruksområde tilpasser vi gode løsninger for pålitelige systemer av høy kvalitet. Med god energi og effektstyring sikrer vi optimal utnyttelse av systemet til enhver tid.

Batterisystem for havbruk

Mange oppdrettsanlegg er i dag avhengige av dieselaggregat for strømproduksjon. Aggregatene er dimensjonert for de mest energikrevende tidene på døgnet og det betyr at de store deler av døgnet går med lav belastning. Dette er lite økonomisk og drivstofforbruket pr kWh blir unødvendig høyt.

Med vårt Batterator batterisystem vil driftstiden på dieselgeneratoren reduseres med inntil 80%. I lademodus vil dieselgeneratoren produsere strøm til anlegget og til lading av batteriene. Når batteriene er fulladet vil dieselgeneratoren stoppe og systemet går over til batteridrift. 

Batteri for energilagring åpner også mulighetene for å utnytte fornybare energikilder. Vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft og solenergi er alle energikilder som kan kobles opp mot Batteratoren.