Systemløsninger

Vi leverer systemløsninger innen maritim elektro der vi inkluderer engineering, produksjon og installasjon.

Landstrøm

Landstrøm ombord

Tilkobling til standardiserte landstrømsystemer vil i de fleste tilfeller kreve tilpasninger av systemer ombord. Vi utfører komplett oppgradering iht IEC-standard inkludert synkronisering mellom skip og land. Vi har opparbeidet oss god erfaring fra området og har lang referanseliste fra ulike fartøytype.

Proconect

Proconect er en fransk produsent av industrielle plugger og kontakter. De leverer plugger og kontakter i henhold til standarden for lavspent landstrøm, IEC 80005-3.

Austevoll Elektro er norsk forhandler for Proconect.

Les mer på www.proconect.fr/en

Batterator

Batterator er vårt egenutviklede batterisystem for oppdrettsflåter og fartøy. Med et egenutviklet system har vi kontroll på hele prosessen fra utvikling via produksjon til igangkjøring. Det gir oss detaljert kunnskap og gjør oss i stand til å yte rask og god service for de situasjonene som kan oppstå.

Batterator-systemet er levert til en rekke kunder med svært gode driftserfaringer.

Batterator for oppdrettsflåter

Mange oppdrettsanlegg ligger i dag på lokasjoner der det ikke er et reelt alternativ med strømforsyning fra land. Disse er avhengige av dieselaggregat for strømproduksjon. Aggregatene er dimensjonert for de mest energikrevende tidene på døgnet og det betyr at de store deler av døgnet går med lav belastning. Dette er lite økonomisk og drivstofforbruket pr kWh blir unødvendig høyt.


Dagens hybridsystem

Ved å kombinere dagens dieselaggregat med moderne batteriteknologi får vi en betydelig mer klimavennlig og økonomisk strømproduksjon. Med vår batterator vil driftstiden på dieselgeneratoren reduseres med inntil 80%. I lademodus vil dieselgeneratoren produsere strøm til anlegget og til lading av batteriene. Når batteriene er fulladet vil dieselgeneratoren stoppe og systemet går over til batteridrift. 

Batteri for energilagring åpner også mulighetene for å utnytte fornybare energikilder. Vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft og solenergi er alle energikilder som kan kobles opp mot Batteratoren.


Batterator for fartøy

Vi leverer løsninger for elektrisk og hybrid fremdrift for ulike fartøygrupper som arbeidsmåter, fiskebåter og ferger. Batteratoren er kjernen i systemet med energi og effektstyring tilpasset det enkelte system.

Basert på fartøytype og bruksområde finner vi gode løsninger for pålitelige systemer av høy kvalitet.


Fordeler

Fordelene med Batterator er mange:

  • Redusert drivstofforbruk og utslipp

  • Redusert gangtid og vedlikehold på dieselgenerator

  • Redusert støy for røktere og naboer

  • Avbruddsfri strømforsyning

  • Mulighet for tilkobling av andre fornybare energikilder