Solcelleanlegg for hus og fritidsboliger

Ønsker du å produsere din egen kraft fra en fornybar energikilde? Austevoll Elektro leverer solcelleanlegg til eneboliger og fritidshus. Vi hjelper deg med alt du trenger for å komme i gang med solenergi og estimerer hvor mange kilowattimer du kan forvente fra ditt tak.

Austevoll Elektro har levert solcelleanlegg til flere hus og hytter de siste årene. Vi tilbyr panel til de fleste typer tak som takstein, takplater, ståltak og flate tak. De fleste boligeiere ønsker solcelleanlegg som et supplement til strøm fra Kraftlaget. Strømmen fra solcellene vil dekke hele eller deler av forbruket og i perioder der det er overskudd leveres overskuddsenergien tilbake til Kraftlaget.

Off-grid

I tillegg til eneboliger leverer vi også solcelleanlegg til hytter som ikke er tilkoblet strømnettet, såkalt «off-grid». For slike anlegg tilbyr vi også en batteripakke som et bufferlager når solcellene ikke produserer tilstrekkelig. Størrelsen på batteripakken vil avhenge av forbruk og behov.

Støtteordninger fra Enova

Enova har støtteordninger for huseiere som installerer solcelleanlegg. Enovatilskuddet er for private husholdniger og gjelder både helårsboliger og fritidsboliger. Vi anbefaler at dere sjekker hjemmesiden til Enova for de siste oppdaterte ordningene.

Referanseprosjekt

Kontorbygg
Det første solcelleanlegget var på taket av kontorbygget vårt i Kolbeinsvik. Vi installerte 22 panel med totalt 6,3kW for å teste bruk av solcelleenergi til å lade en batteripakke. Når det ikke benyttes til test så produserer det til eget forbruk eller leverer tilbake til nettet.

Eneboliger
Vi har installert solceller på flere eneboliger. Antall panel tilpasses størrelsen på taket og kunden sitt ønske.
Eksempel 1: 22 panel á 395W = 8,7kW
Eksempel 2: 12 panel á 365W = 4,4kW

Naust «off-grid»
Dette naustet er ikke tilkoblet strømnettet, men har installert 4,7kW med solcellepanel og 12kWh med batteri. En generator er tilkoblet og starter automatisk dersom sola ikke strekker til.

Virker dette interessant? Ta kontakt for en vurdering av ditt tak og forslag til solcelleanlegg.

Kontakt

Øystein Kalvenes

Salgsansvarlig service
(+47) 95 29 19 03

Eivind Eide

Avdelingsleder / installatør
(+47) 95 29 19 22